Základní japonské svíčkové formace

Japonské svíčky jsou jedním ze způsobů, jak zakreslit vztah mezi kupci a prodejci na trhu.

Svíčku mohou trend potvrzovat nebo upozorňovat na jeho změnu. Prakticky se jedná se o graf vyjadřující vztah úrovní otevírací a zavírací ceny a zobrazuje cenové maximum a minimum za určité časové období.

 

Tvar svíčky nám dokáže hodně napovědět o situaci na finančním trhu. Svíčku musíme jenom umět číst. Například když je otevírací cena nižší než zavírací cena, tak na trhu převládají kupci nad prodejci. Naopak, když je zavírací cena pod otevírací cenou, tak trh je v rukou prodávajících.  Pojďme se tedy podívat na základní svíčkové formace, které jsou tvořeny několika svíčkami.

 

Jak číst svíčkové formace?

Formace Spinning Top

Spinning Top svíčky mají krátké tělo, ale dlouhý horní i spodní stín. Krátké tělo naznačuje nevýrazný pohyb směrem z otevírací k zavírací ceně a dlouhé stíny ukazují, že kupující i prodávající mezi sebou bojovali, ale nikdo nevyhrál. Znázorňují tak nerozhodnost mezi kupujícími a prodávajícími. Nerozhodnost může znamenat i konec trendu.

 

Obr.: Ukázka formace Spinning Top

 

Formace Marubozu

Svíčky Marubozu jsou charakteristické tím, že nemají žádný spodní ani horní stín. Jejich otevírací cena a minimální cena jsou shodné stejně jako zavírací a maximální ceny. Existují dva druhy těchto svíček. Bílá Marubozu a černá Marubozu.

 

V případě bílé (býčí) Marubozu svíčky je otevírací cena shodná s minimální cenou a uzavírací cena se shoduje s maximální cenou. Patří mezi býčí svíčky, kupující měli situaci pod kontrolou cenou dobu. Zpravidla znamená pokračování rostoucího trendu a potvrzuje převahu kupujících na trhu.

 

Černá Marubozu (medvědí) patří mezi medvědí svíčky. Po celou dobu měli cenu pod kontrolou prodávající. Otevírací cena se shoduje s maximální cneou a uzavírací cena s minimální cenou.  

Obr.: Ukázka formace Marubozu

 

 

Formace Doji

Svíčky Doji mají stejnou otevírací a uzavírací cenu nebo alespoň velmi krátké tělo. Stěna na grafu vypadá jako tenká linka. Svíčková formace Doji signalizuje nerozhodnost na trhu nebo boj mezi kupujícími a prodávajícími. Ceny se pohybují nad a pod otevírací cenou, ale zavírají se na úrovni nebo velmi blízko otevírací ceny. V podstatě to znamená, že ani kupující, ani prodávající nebyli schopni získat kontrolu a výsledkem je remíza.

 

Existují čtyři speciální druhy Doji svíček, které se od sebe liší délkou horního a spodního stínu. Obecně platí, že není na škody zbystřit, pokud se v grafu objeví Doji svíčka. Může to znamenat konec, tedy obrat trendu. Pokud se objeví Doji například po bíle Marubozu, musíme si počkat na další býčí svíčku, aby se potvrdilo pokračování rostoucího trendu.

 

Obr.: Ukázka formace Doji

 

Formace dlouhá bílá svíčka + Doji

Pokud se Doji vytvoří po sérii dlouhých bílých svíček, naznačuje, že kupující jsou vyčerpaní a oslabení. K tomu, aby cena dále rostla, je zapotřebí více kupujících, kteří na trhu ale chybí.

Obr.: Ukázka formace dlouhé bílé svíčky a Doji

 

Formace dlouhá černá svíčka + Doji

Pokud se Doji formace objeví po sérii svíček s dlouhými černými těly, znamená to vyčerpání a oslabení na straně prodávajících. K tomu, aby cena dále klesala, je potřeba více prodávajících, kteří na trhu chybí. Může se schylovat ke konci klesajícího trendu. Aby se potvrdila opět síla medvědů na trhu, musíme si po Doji počkat na další medvědí svíčku.

 

Obr.: Ukázka formace dlouhé bílé svíčky a Doji

Další techniky naleznete v naší UNIVERZITĚ.

 

Autor: Bossa

Tento článek má pouze informativní a edukativní charakter. V žádném případě neslouží jako investiční či obchodní doporučení.