Trendové linie

Trendové čáry / linie (nebo také anglicky trendlines) jsou pravděpodobně nejpoužívanější formou technické analýzy ve forexovém obchodování. Pokud jsou zakresleny správně, mohou být velmi účinnou zbraní v technické analýze. Bohužel většina obchodníků je neumí sestavit přesně. Jednoduše řečeno, trendové linie se snaží spojovat významné cenové body, díky kterým jde přesněji stanovit trend. První je začal používat na počátku 20. století americký obchodník Charles Jones, který zaznamenal, že trhy mají tendenci trendovat.

Ve své nejzákladnější formě je trendová čára přímka zakreslená do grafu přes významné vrcholy či dna cenového rozpětí, která definuje trend tržního pohybu.

Existují tři typy trendů:

 • rostoucí
 • klesající
 • v rozsahu (Sideways trends)

V růstových trendech ( ang. uptrend) se trendové čáry tvoří spojením minim (Low) jednotlivých cenových čar na grafu, v případě klesajících trendů ( ang. downtrend) naopak spojujeme na grafu maxima (High) jednotlivých čar na grafu. Pro konstrukci platné trendové linie je zapotřebí platný trend, určený vyššími cenami v rostoucím trendu nebo nižšími cenami v klesajícím trendu. Po určení trendu nakreslíme přímou čáru, která se dotkne minimálně dvou maxim při klesajícím trendu nebo 2 minim při rostoucím trendu. Obecně platí, je-li trendová linie příliš příkrá, trend je příliš rychlý a obchodník může počítat s velmi brzkým obratem trhu. Pokud je trendová linie nakloněná jen trochu (plošší), zpravidla bude trend trvat poměrně dlouho a ceny budou sledovat sklon této čáry.

Body nutné ke konstrikci platné trendové čáry:

 • Platný trend (ten je podmíněn minimálně dvěma vrcholy nebo dny, k potvrzení trendu jsou zapotřebí tři)
 • Možnost zakreslit rovnou čáru
 • V rostoucím trendu kreslíme čáru pod cenami, v klesajícím trendu kreslíme čáru nad cenami.
 • Trendové čáry se kreslí na přesných nebo pod a nad přibližnými body dotyku. Pokud jde trendová čára skrze cenu, tak to může být ignorováno.
 • Jakmile se dotkne čára tří a více bodů, dostaneme platnou trendovou linii.

Trendové linie můžeme obchodovat jako samotný odraz ceny od trendové čáry, což je ten bezpečnější způsob, protože obchodujeme směrem s trendem, anebo proražení trendové čáry, tedy spekulujeme na obrat trendu. Sílu trendové čáry poznáme podle toho, kolikrát se od ní cena dokázala odrazit.

Čím je trendová čára pozvolnější, čím je sklon mírnější, tak má tendenci trvat delší dobu. Jestliže je trendová čára velmi strmá pravděpodobně velmi rychle dojde k proražení. Čím je mírnější trend, tím je trendová čára spolehlivější.

Rozlišení trendových linií dle období:

 • dlouhodobé (horizont 1 - 3 roky)
 • střednědobé (3 měsíce - 3 týdny)
 • krátkodobé (v období několika hodin až dní)

Teoreticky by se trendové čáry měly kreslit na přesných bodech dotyku cen. V praxi je ale situace povětšinou daleko od teorie. Díky tomu se trendové čáry kreslí na přibližných bodech dotyku. Přibližný bod dotyku znamená dotyk „těsně“ u maxima nebo minima ceny. Na druhou stranu čára zakreslená naprosto mimo cenový pohyb je neplatná. Taktéž je nutné si uvědomit, že trendové čáry by neměly protínat ceny, ale v některých případech to lze ignorovat. Když je trendová čára nakreslena správně, tak i když je vedena skrz ceny, může být považována za platnou trendovou čáru a můžeme s její pomocí obchodovat.

Důležité je také překreslování čar v závislosti na vývoji trhu. Existují dva případy, kdy se čáry překreslují:

 • Pokud cena výrazně prorazí stávající čáru.
 • Začne-li trend stoupat nebo klesat rapidněji, než právě platná trendline.

Graf: Ukázka klesající trendové linie a klesajícího trendu

Graf: Ukázka rostoucí trendové linie a rostoucího trendu

Autor: Investplanet

Tento článek má pouze informativní a edukativní charakter. V žádném případě neslouží jako investiční či obchodní doporučení.