Technická analýza

Technická analýza

 

Technická analýza je nejpoužívanější metodou predikce budoucího vývoje cen. V rámci technické analýzy se používají různé druhy grafů, které zobrazují pohyb ceny v průběhu daného období. Nejčastěji se k zobrazení pohybů cen používají čárové grafy (Line chart), sloupcové grafy (Bar chart) a svíčkové grafy (candlestick graf).

Svíčkový graf vypadá již na první pohled zcela odlišně od klasických „barchart“ grafů, které standardně zobrazují hodnoty open, high, low a close. Je z něj mnohem jednodušší vyčíst, zda se jednalo o býčí nebo medvědí obchodní den.

Kromě základního zobrazení cenových pohybů využívá technická analýza i řadu pomocných grafických prostředků, jako jsou například různé typy čar (horizontální, vertikální, šikmé, ekvidistantní) a různé typy křivek.

V rámci technické analýzy Forex a jeho vývoj můžeme poměrně dobře analyzovat. Technická analýza Forex umí predikovat sledováním cenového grafu, různých cenových formací, trendových čar, supportů a rezistencí v kombinaci s indikátory. Indikátorů je více druhů. Některé sledují trend - nejpoužívanějšími jsou klouzavé průměry. Indikátory sledující trend jsou zpožděnými indikátory, takže od nich nelze čekat signály dopředu. Naproti tomu oscilátory jsou indikátory, které dávají signály ještě před samotným pohybem ceny. Slouží k určení síly a rychlosti pohybu ceny. Příkladem může být indikátor CCI (commodity channel index).

Technická analýza je založena na třech základních předpokladech:

  • Trh odráží všechny skutečnosti
  • Ceny se pohybují v trendech
  • Historie má tendenci se opakovat

 

Trh odráží všechny skutečnosti 

Stoupenci technické analýzy (AT) tvrdí, že všechny faktory ovlivňující ceny jsou již v ceně samotné zahrnuty. Vyplývá to z přesvědčení, že chování cen reaguje na změny ve vztazích nabídky a poptávky. Jinými slovy technický analytik předpokládá, že není nutné zkoumat faktory, které ovlivňují cenu nástroje, nebo zkoumat příčiny vzestupů a pádů. Trh ví všechno, a to promítá do ceny, proto pro odhadnutí následného vývoje ceny je nutné zkoumat grafy a AT ukazatele. To neznamená, že techničtí analytici odmítají vliv ekonomického dění na vývoj cen na burze, oni jen prezentují názor, že je snažší pochopit a předvídat trendy na trhu tím, že analyzujeme záznamy o chování trhu tabulek/ grafů.


Ceny se pohybují v trendech 

Při kreslení cenových grafů se technický analytik pokouší nalézt čitelné trendy, čili směr, kterým se bude cena vyvíjet. Identifikace trendu v jeho raném stadiu umožní realizaci transakce s maximalizací potenciálu zisku (nákup, když se trend vyvíjí vzhůru, prodej v případě opačném). Analytici totiž předpokládají, že pravděpodobnost pokračování trendu je vyšší, než pravděpodobnost obratu trendu.
 

Historie má tendenci se opakovat 

Studium grafů umožňuje identifikaci jistých vzorců (formací), podle kterých se ceny vyvíjí. Vyplývá to z předpokladu, že lidské chování se v obdobných situacích opakuje. Analytici se pokoušejí v současné situaci na trhu nalézt jim známé patterny (formace) a na jejich základě předpovědět další vývoj ceny.
Pro schrnutí, technický analytik je osoba, která zkoumá účinky chování trhu na jeho další vývoj, hledá v tabulkách a grafech historické ceny, trendy a útvary (patterny), které mohou pomoci předpovědět budoucí chování cen. Ke své práci užívá mimo jiné četné indikátory, které mohou pomoci lépe porozumět cenovým pohybům.

 

Další techniky naleznete v naší UNIVERZITĚ.

 

Autor: Bossa

Tento článek má pouze informativní a edukativní charakter. V žádném případě neslouží jako investiční či obchodní doporučení.