Svíčkové formace: Inside / Outside Bars obchodování

Co je to Inside Bar?

Inside bar popisuje svíčkovou formaci vytvořenou na svíčkovém grafu. O Inside baru lze mluvit, když se vytvoří vnitřní svíčka uvnitř větší svíčky. První svíčka (mother´s bar) určuje důležité maximum (či minimum) – vnitřní svíčka musí mít maximum pod maximální hodnotou první svíčky a své minimum nad jejím minimem. Jednoduše řečeno, formace inside bar vznikne ve chvíli, kdy maximální a minimální hodnota svíčky se nachází uvnitř svíčky předchozí. Vlastně se jedná o svíčku, která zcela pohltí svíčku následující. Outside bar nastává v situaci opačné – první svíčka je zcela pohlcena svíčkou následující.

 

 

 

 

 

Graf: ukázka Inside bar svíčky

 

Outside bar

Outside bar má tedy maximum nad maximem a minimum pod minimem předchozí svíčky. Jako by outside bar objímal celou předchozí svíčku. Stejně jako u inside baru, bychom se měli snažit obchodovat do trendu. V případě rostoucího (býčího) trendu bychom se měli snažit outside bary vyhledávat a obchodovat z pozice vyššího dna. V případě klesajícího trendu bychom se je měli snažit hledat v oblastech nižších vrcholů, tak abychom drželi trend na své straně. Tato formace může opět znamenat oslabování nakupujících či prodávajících, což se projeví v nižší volatilitě a tedy v grafickém rozpětí předchozí menší svíčky.

Graf: ukázka Outside bar svíčky

Tuhle formaci můžeme označit za nestabilitu trhu a oslabování aktuálního trendu. Inside Bar tedy předpovídá buďto průraz ve směru trendu a jeho pokračování nebo obrat trendu a návrat na nižší hodnoty.

Jedním z problémů inside/outside barů je, že se na trhu objevují velice často. Sice se objevují na jakýchkoliv časových pásmech, což je výhoda, nicméně jejich četnost vede k vytváření falešných signálů. Proto je velmi důležité být vybíraví na jednotlivé příležitosti.

 

Metody obchodování

Základem obchodování je využití stopových příkazů, kdy umisťujeme příkaz k nákupu (buy stop) nad maximální hodnotu a příkaz k prodeji (sell stop) pod minimální hodnotu velké svíčky. Tato technika je konzervativní, opatrnější, spekulujeme na to, že mother´s bar vytvořila pásmo, uvnitř kterého cena konsoliduje a jakmile dojde k proražení pásma, trend bude pokračovat v daném směru. Existuje i agresivnější způsob, a to je proražení minimálních a maximálních hodnot na inside svíci.

 

Filtry při klasifikaci inside/outside baru

Mezi nejzákladnějšími filtry můžeme zařadit obchodování s trendem. To znamená, že bychom měli zadávat příkazy, které jsou v souladu s trendem. Jestliže na trhu panuje medvědí prodejní nálada, koresponduje s příkazy pro prodej, v býčí náladě je situace opačná (budeme chtít nakoupit). Dalšími filtry jsou supporty a rezistence či risk reward ratio. Posledním, spíše logickým než statistickým filtrem, je vzhled mother´s bar. V době vyhlašování důležitých zpráv vzniká na trhu vysoká volatilita, a proto může být mother´s bar značně zkreslená. Trh vlastně nevěděl, jak na tuto událost reagovat. Z toho důvodu je obezřetnost na místě. 

 

Podívejte se na další informace k probíranému tématu formou videa

Outside Bar

 

Inside Bar

 

Vyzkoušejte si hledání těchto svíčkových formací v našem DEMO ÚČTU.

 

Autor: Bossa

Tento článek má pouze informativní a edukativní charakter. V žádném případě neslouží jako investiční či obchodní doporučení.