Slovník pojmů

 

A

Ask

je tzv. poptávková cena instrumentu. Je to nejlepší cena instrumentu, za jakou může obchodník v danou chvíli nakoupit daný instrument (vstoupit do dlouhé pozice)

B

Bid

je tzv. nabídková cena instrumentu. Cena instrumentu, za kterou obchodník může prodat daný instrument (vstoupit do krátké pozice).

Broker

neboli makléř je firma, která zprostředkovává svým klientům přístup na trh

Buy Limit

je specifický čekající pokyn, který užijeme v případě, kdy očekáváme obrat trendu na určité cenové hodnotě (nákupní pokyn bude zrealizován v okamžik, kdy cena Ask instrumentu poklesne na předurčenou hodnotu)

Býčí trh

je rostoucí trh (má vzestupnou tendenci)

C

CCI

Comodity Channel index - indikátor technické analýzy, který měří sílu a rychlost trendu, optimismus nebo pesimismus na trhu

D

Day trading

tzv. intradenní obchodování, styl obchodování na finančních trzích, kdy obchodník otevírá během dne jednu nebo více obchodních pozic, ve kterých zpravidla nezůstává do druhého dne

Demo účet

cvičný obchodní účet, kde si obchodník může vyzkoušet své obchodní strategie na reálných tržních datech bez toho, aby musel riskovat vlastní kapitál

Dlouhá pozice

vstupem do tzv. dlouhé pozice obchodník nakupuje daný instrument, tedy spekuluje na vzestupný pohyb ceny instrumentu (v případě forexu nakupuje hlavní měnu za měnu kótovací)

E

ECB

Evropská centrální banka

Exotická měna

měna, která není v popředí poptávky investorů, je méně likvidí, příliš se s ní neobchoduje 

F

Fed

Federal Reserve - americká centrální banka

Fibonacci

Leonardo Fibonacci byl středověký italský matematik, který si všiml zvláštního významu posloupnosti čísel, kde každé následující číslo je součtem dvou čísel předchozích (O,1,1,2,…). Tato čísla nalezla své uplatnění rovněž v moderní technické analýze cenových grafů jako Fibonacciho retracement, který pomáhá predikovat důležité cenové úrovně při výrazných pohybech trhu

Forex

z anglického FOReign EXchange, tedy směna cizích měn, devizový trh, dnes největší decentralizovaný finanční trh na světě s obratem kolem 4 mld. USD denně

Fundamentální analýza

styl predikce vývoje ceny tržních instrumentů na základě důležitých ekonomických , statistických, účetních, ale i politických a historických faktů, snaží se najít skutečnou cenu finančního instrumentu, nejvíce využívána pro oceňování akcií

FX

zkratka pro Forex, viz. výše

G

Gann

William Delbert Gann, americký obchodník z počátku 20. století, průkopník technické analýzy vzužívající zákon vibrace, dnes užíváme Gannovy čáry, vějíře, mřížky

Gap

tzv. cenový gap (cenová mezera) znamená místo v trhu, kde proběhla prudká nesouvislá změna ceny

H

Hedging

znamená otevření dvou protichůdných obchodních pozic na jednom instrumentu, zajištění otevřené pozice otevřením pozice protichůdné

K

Kiwi

označení pro novozélandský dolar (NZD),  výraz pochází z anglického slangu

Krátká pozice

opak dlouhé pozice, investor spekuluje na pokles daného finančního instrumentu

L

Laverage

tzv. pákový efekt umožňuje obchodovat s násobkem vloženého kapitálu, např. při páce 10 a vstupním kapitálu 10 000 Kč obchodník může ovládat kapitál 100 000Kč, cenové pohyby se na účtu klienta rovněž násobí deseti

Long

anglický výraz pro dlouhou pozici, viz. výše

Lot

minimální obchodovatelné množství cenného papírů, v případě forexu 100 000 jednotek základní měny, dnes známe i pojem minilot (0,1 lotu) a mikrolot (0,01)

M

MACD

Moving Average Convergence Divergence, indikátor technické analýzy založený na kombinaci dvou klouzavých průměrů s různou periodou

Margin call

upozornění investora, že jeho účet není dost veliký na udržení otevřené nepříznivě se vyvíjející transakce, v případě, že kapitál investora poklesne pod 30 procent zajištění, pozice bude automaticky uzavřena

Market maker

tzv. tvůrce trhu, finanční instituce, která vytváří likviditu na finančním trhu, zejména banky, brokeři, fondy atp., více informací ZDE.

Marže

neboli margin, a tedy množství fin. prostředků sloužících k zajištění otevřených pozic

Medvědí trh

sestupný, klesající trh

Metatrader

profesionální obchodní platforma sloužící k obchodování na finančních trzích, která uživateli umožňuje zadávání a kontrolu obchodních pokynů, sledování cenových grafů a užití sofistikovaných nástrojů technické analýzy

MMF

Mezinárodní měnový fond

Money management

proces řízení rizik, důležitá součást obchodních strategií, zpravidla kalkuluje s poměrem ziskových a ztrátových obchodů a maximální přípustnou ztrátou jednotlivých obchodů

Moving average

tzv. klouzavý průměr je nástrojem technické analýzy, který v každém okamžiku počítá průměrnou hodnotu daného instrumentu za předem určené časové období 

O

Opce

je smlouva mezi kupujícím a prodávajícím , která kupujícímu dává právo (ne však povinnost) nakoupit nebo prodat určité množství fin. instrumentu za předem určenou cenu v jakýkoliv okamžik až do vypršení kontraktu

OTC

"Over the Counter", mimoburzovní typ uspořádání finančního trhu, obchodování neprobíhá na centralizovaném místě a za jednotných podmínek, podmínky si domlouvají mezi sebou přímo účastníci trhu

P

Pákový efekt

viz. laverage

Pip

standardní minimální možný cenový pohyb daného instrumentu (více ZDE)

Pivot points

body zvratu, neboli S/R úrovně, tedy cenové úrovně důležité pro určení hranic podpory a resistence, hlavní denní pivot vychází z průměrné ceny instrumentu předchozí den 

R

Retracement

je zpětný cenový pohyb instrumentu, který následuje po výraznějším pohybu, jeho rozsah je předmětem dalších teorií (např. Fibonacciho retracement, viz. výše) 

Rezistence

hranice odporu, technicky důležitá cenová úroveň, která z různých důvodů brání v dalším růstu, po jejím překonání se dá očekávat výrazný pohyb vzhůru

Rollover

převrácení (překlopení) otevřené pozice do následujícího obchodního dne, popř. z jednoho kontraktu futures do kontraktu následujícího

RSI

Relative strengh index, index relativní síly trhu, nástroj technické analýzy, který na trhu porovnává relativní sílu kupujících oproti prodávajícím 

S

Sell Limit

čekající (limitní) obchodní pokyn, prodejní pokyn se automaticky zrealizuje ve chvíli, kdy cena (Bid) instrumentu vzroste na požadovanou úroveň (očekáváme odražení od hranice rezistence)

Sell Stop

čekající (limitní) obchodní pokyn, prodejní pokyn se automaticky zrealizuje ve chvíli, kdy cena (Bid) instrumentu poklesne na požadovanou úroveň (užití při obchodování proražení supportů, spekulujeme, že cena instrumentu poklesne při prolomení určité úrovně)

Short

anglický výraz pro krátkou pozici, spekulace na pokles ceny instrumentu

Spread

rozdíl mezi nabídkovou a poptávkovou cenou instrumentu, je vlastně cenou realizované transakce

Stochastic

velice spolehlivý indikátor tech. analýzy, který kombinuje klouzavý průměr a relativní sílu trhu 

Stop loss

je limitní obchodní pokyn, který zaručuje, že se nám otevřená pozice v případě nepříznivého pohybu uzavře na určité úrovni

Support

hranice podpory, technicky důležitá úroveň, která z různých důvodů bude jen těžko překonána směrem dolů 

Svíčkový graf

nejdokonalejší zobrazovací systém vývoje ceny, z diagramu vyčteme otevírací i zavírací cenu v konkrétním časovém rámci i její průběh, diagram graficky připomíná svíčku

Swissy

slangový výraz pro švýcarský frank (CHF)

T

Take profit

limitní obchodní pokyn, který nám zaručuje, že otevřená pozice bude uzavřena po dosažení určitého zisku

Technická analýza

viz ZDE

Trailing stop

pohyblivý stop loss (viz výše), pokud se cena instrumentu pohybuje predikovaným směrem, platforma automaticky posouvá pokyn stop loss ve směru pohybu ve stálé vzdálenosti od aktuální ceny instrumentu

Trend

převažující směr vývoje ceny

V

Volatilita

míra kolísání hodnoty instrumentu

Z

Základní měna

v pořadí první měna měnového páru, měna, jejíž jednotkové množství nakupujeme za měnu druhou - kótovací