Risk Management: Position sizing aneb jak velkou pozici bych měl otevřít

Jak správně zvolit velikost pozice, abychom neporušovali zásady risk managementu a neprodělali i kalhoty? Pod anglickým pojmem „position sizing“ si můžeme představit volbu správného počtu lotů na základě velikosti našeho účtu, averzi k riziku a vzdálenosti stop-lossu od vstupní ceny.

 

Position sizing je metoda, která napomáhá určit přesný počet lotů (nebo mini-lotů, mikrolotů), pro otevření obchodu. Position sizing, stejně jako Money management, vychází z výsledků historického nebo živého testu obchodního přístupu. Aktuální nálada nebo subjektivní postoj k riziku do obchodu nepatří, a proto je důležité se vyhnout variantě, která by tohle umožnila. Z psychologických důvodů má mnoho z nás tendenci dělat tyto věci přesně naopak a přizpůsobovat obchodování a investiční rozhodování aktuálnímu psychickému stavu, náladě, emocím. Zejména ve chvílích, kdy úspěch klesá, nedaří se, obchody neprofitují, mají lidé v sobě naprogramováno nasazovat do obchodu příliš velký objem finančních prostředků, který téměř vždy způsobí další finanční i psychickou újmu.

 

Position sizing  jednoduše řečeno udělá to, že nastaví správné množství jednotek k nákupu či prodeji měnového páru. Jak moc důležitý obchodný nástroj to je, zjistíte v průběhu vašeho obchodování a budete za tento prvek Money managementu vděčný zejména v případě neúspěšných obchodů. Position sizing váš ochrání před nežádoucími velkými ztrátami a doufejme, že pomůže k dosahování konzistentních zisků.

 

Představme si, že náš obchodní účet disponuje částkou 5000 USD. Obchodní systém založený na swingových obchodech nám indikuje vstup do dlouhé pozice EUR/USD, přičemž stop-loss bychom měli nastavit 200 pipů pod vstupní cenou. V případě, že jsme averzní k riziku a nechceme riskovat více než 1 procento hodnoty našeho účtu, jak velkou pozici bychom měli otevřít?

 

1, Vzhledem k velikosti účtu 5000 USD a míre rizika 1%, spočítáme maximální množství peněz, které jsme ochotni riskovat.

 

  • 5000 USD x 1% (neboli 0,01) = 50 USD

 

Vstoupením do obchodní pozice jsme ochotni riskovat maximálně 50 USD.

 

 

2, Dále musíme nalézt hodnotu za jeden pip. Spočítáme ji tak, že dělíme množství peněz, které riskujeme počtem pipů, které určují vzdálenost vstupní ceny od stop-lossu.

 

(50 USD) / (200 pipů) = 0,25 USD / PIP

 

Hodnota 1 pipu je 0,25 USD.

 

 

3, Nakonec násobíme hodnotu 1 pipu (0,25 USD) hodnotou

a, 10 000, pokud je hodnota 1 pipu na 4. desetinném místě (0,0001). Například EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF.

 

b, 1 000, pokud je hodnota 1 pipu na 3. desetinném místě (0,001). Například EUR/CZK, USD/CZK, GBP/CZK, GBP/CAD, USD/TRY.

 

c, 100, pokud je hodnota 1 pipu na 2. desetinném místě (0,02). Například USD/JPY, EUR/JPY

 

Bližší informace naleznete v tabulce produktů.

 

0,25 * 10 000 = 2 500 jednotek = 2,5 mikrolotu (1 lot = 100 000 jednotek, 1 minilot = 10 000 jednotek, 1 mikrolot = 1 000 jednotek).

 

Nyní se podívejme na teoretickou situaci, v níž má obchodník účet denominovaný v amerických dolarech, opět v hodnotě 5000 USD a chce obchodovat měnový pár EUR/GBP. Opět sleduje swingovou strategie, podle níž riskuje 200 pipů na jeden obchod. Jak velkou pozici by měl otevřít, aby riskoval maximálně 1 procento hodnoty svého účtu?.

 

Abychom mohli spočítat správnou velikost pozice, která nás ochrání před nežádoucími velkými ztrátami, pak potřebujeme znát aktuální hodnotu kurzu GBP/USD. Řekněme, že aktuální kurz sterlingu proti dolaru je 1,2500.

 

Vzhledem k tomu, že účet je veden v USD, musíme konvertovat dolary do liber. Víme, že chceme ztratit maximálně 1 procento z našeho účtu, tedy 50 USD. Kolik je to GBP?

 

50 USD/1,20 = 41,6 GBP

 

Nyní už postupuje stejným způsobem jako u předchozího příkladu. Výši maximální ztráty, kterou jsme ochotni akceptovat, vydělíme počtem pipů, který definuje vzdálenost otevírací ceny od stop-lossu.

 

41,6 / 200 pips = 0,2083

 

Hodnota 1 pipu je 0,2083 GBP

 

Vzhledem k tomu, že hodnota 1 pipu EUR/GBP je na 4. desetinném místě, vynásobíme hodnotu 1 pipu číslem 10 000.

 

0,2083 * 10 000 = 2 083 jednotek, tedy přibližně 2 mikroloty.

Otevřeme pozici o velikosti 2 mikrolotů.

 

Position sizing pomáhá otevřít adekvátní velikost obchodní pozice ke stavu účtu a tak chrání obchodníka před nadměrným rizikem. Ve výsledku vede k vyváženému růstu obchodního účtu.

Podívejte se také na video k probíranému tématu

 

 

Udělejte si jasno, co je to Pips, Swap, Marže, Lot ad.

 

Autor: Bossa

Tento článek má pouze informativní a edukativní charakter. V žádném případě neslouží jako investiční či obchodní doporučení.