Jak ovlivňují výnosy z dluhopisů hodnotu měny?

V první řadě si ujasněme, co to ten dluhopis vlastně je. Dluhopis neboli bond vydává subjekt, který si potřebuje „vypůjčit“ peníze. Jedná se o subjekty, jakými jsou vlády, obce či korporátní společnosti, které potřebují získat větší množství finančních prostředků. Ve své podstatě, vlastníte-li státní dluhopis, vláda si od vás vypůjčila peníze.

 

Na rozdíl od akcií, dluhopisy mají obvykle definovaný termín splatnosti, což znamená, že majitel dostane zaplaceno v předem určeném termínu vypůjčenu částku. Výnos z dluhopisu se odvíjí od míry návratnosti, neboli od úroků placených z dluhopisu. Ty jsou obvykle vyplácené v pravidelných termínech, i několikrát do roku a nazývají se kupón.  Cena dluhopisu je množství peněz, za nějž dluhopis koupíme, peníze, které subjektu (dlužníkovi) vypůjčíme.

 

Vztah mezi cenou dluhopisu a výnosem je negativní (inverzní). To znamená, že když cena dluhopisu roste, výnos dluhopisu klesá a naopak. V tomto případě výnosy dluhopisů ve skutečnosti slouží jako ukazatel síly akciového trhu, což zvyšuje poptávku po národní měně. Například poptávka po amerických dluhopisech roste, když jsou investoři znepokojení, na trhu vládne obezřetnost. Investoři preferují bezpečné přístavy, jako státní dluhopisy na úkor akciových trhů. V takovémto případě rostou ceny dluhopisů, výnosy klesají. Slábne akciový trh, který je rizikový a zažívá odliv kapitálu do bondů. Americký dolar kvůli poklesu výnosů a oslabení akciového trhu ztrácí na hodnotě.

 

Je důležité vědět základní ekonomickou podstatu, proč výnos dluhopisu má stoupající nebo klesající tendenci. To může být založeno na očekávaném vývoji úrokové sazby, nebo to může být založeno na tržní nejistotě a "úniku do bezpečí" do méně rizikových dluhopisů. Dalším předpokladem může být očekávaný vývoj inflace.

 

Spread dluhopisů představuje rozdíl mezi výnosy dluhopisů dvou zemí. Spread může vést ke „Carry Trade“ obchodu. Sledováním dluhopisového trhu, konkrétně pozorováním výnosů můžete zjistit, jaký vývoj úrokových sazeb v dané zemi čeká trh. Pokud investoři předpokládají v budoucnu růst úrokových sazeb, měl by výnos z dluhopisu (státního) posilovat a naopak.

 

Graf: Vztah ceny dluhopisu a výnos dluhopisu a německým (mordě) a EUR/USD (oranžově)

 

 

Pozitivní korelace spreadů dluhopisů EUR/USD

Pokud spready mezi dvěma ekonomikami vzrostou (rozdíl ve výnosech se zvětší), hodnota měny země s vyšším výnosem dluhopisů by měla apreciovat (posilovat). Při snížení spreadů dojde k opačnému postupu (měna, jejíž výnos klesá ve srovnání s druhou měnou, by měla oslabovat). Tento jev můžeme pozorovat na grafu níže. Rozdíl mezi výnosy amerického 10letého státního dluhopisu a německého 10letého státního dluhopisu se v roce 2016 zvyšoval (výnos z amerických dluhopisů stoupaly), což vedlo k oslabení eura a posílení amerického dolaru, ve výsledku k poklesu měnového páru EUR/USD.

 

Graf: Spread (rozdíl) mezi americkým 10letým výnosem z státního dluhopisu a německým (mordě) a EUR/USD (oranžově)

Zdroj: Reuters

 

Vyzkoušejte si náš DEMO ÚČET.

 

Autor: Bossa

Tento článek má pouze informativní a edukativní charakter. V žádném případě neslouží jako investiční či obchodní doporučení.