Jak fungují carry trades?

Fungování carry trade obchodování je založené na jednoduchém principu. A to využívání úrokového diferenciálu (rozdílu úrokových sazeb v jednotlivých zemích). Jinak řečeno, tento systém představuje možnost půjčit si měnu s nízkým výnosem a investovat ji do aktiva s vysokým výnosem. Rozdíl mezi úrokovými sazbami ve dvou zemích umožní vytvořit profit.

  • Jak funguje carry trade v praxi?

V prvním kroku si půjčíme nebo prodáme finanční instrument s nízkou úrokovou mírou a investujeme do nástroje, který bude vynášet úrok vyšší. Pojem carry trade tak představuje možnost půjčit si měnu s nízkým výnosem a investovat tyto vypůjčené finanční prostředky do aktiva s vysokým výnosem. Rozdíl mezi úrokovými sazbami ve dvou zemích tedy umožní vytvořit profit. Měna s nižší úrokovou sazbou se nazývá „funding currency“.

  • Co je na carry trade obchodu tak zajímavého?

S prvními hrátkami na tuto myšlenku může vyvstat otázka, co je na carry trade lepšího oproti ostatním obchodním strategiím. Pokud carry trade aplikujeme v prostředí forexového trhu, vyšší pákový efekt a rychlost spotového trhu vytváří živnou půdu pro nalákání investorů. Představme si 3% úrokový rozdíl. Při páce 1:20 se tak z něj stává 60% roční úrokový výnos. To už za úvahu stojí.

  • Jak funguje carry tade obchod na měnovém trhu v praxi?

Principem měnových carry trades je prodat měnu, která nabízí nízkou úrokovou sazbou a investovat do měny, která poskytne vyšší úrok. Jako modelový příklad můžeme uvést měnu Nového Zélandu (NZD), která má v současné době nejvyšší úrokovou sazbu z rozvinutých zemí (2,5 procenta) a americký dolar, který pracuje s 0,5 procentní sazbou.
  

  • Rizika carry trades obchodů

Hlavním rizikem měnových carry trades obchodů je jejich závislost na směnném kurzu obchodovaných měn. Největším rizikem je posílení měny, ve které má investor vypůjčené prostředky (krátká pozice). Pokud využíváme finanční páku, riziko je násobně vyšší.

Kritérium pro nalezení měnových párů pro obchodování carry trades je nalezení měnového páru s vysokým úrokovým diferenciálem a za druhé nalezení takového páru, který by byl stabilní nebo měl růstovou tendenci ve prospěch měny s vyšším výnosem.

  • Kdy je vhodné začít uvažovat o carry trade obchodech?

Prvotním a zásadním stavebním kamenem, bez něhož to můžeme rovnou zabalit, je rostoucí apetit investorů po nákupu vysoce výnosných měn a prodeji nízko výnosných. Nálada investorů se musí jevit optimistická a se sklonem k riziku (risk-loving). Když jsou investoři optimističtí, tak i když aktuální ekonomická situace není podle makroekonomických dat úplně růžová, ale výhledy jsou příznivé, investoři stále věří v lepší a růžovější zítřky.

Pokud je tedy ekonomický výhled dobrý, pak je šance, že centrální banka bude nucena zvýšit úrokové sazby za účelem kontroly inflace. Což je ideální situace, jelikož vyšší úroková míra znamená vyšší úrokový diferenciál.

  • Kdy carry trades nefungují?

Carry trades obchody nefungují v opačném případě, když měnu s vyšším úrokem nebude chtít nikdo nakupovat, jelikož všichni předpokládají, že centrální banka přiběhne na pomoc s nízkým úrokem, aby zachránila ekonomiku. Hodnota takovéto měny bude klesat, což by pro investora znamenalo ztrátu. Jednoduše řečeno, carry trades fungují nejlépe za situace, kdy mají investoři nízkou averzi k riziku.