Forex názvosloví: finanční páka, pip, lot, spread

Jak funguje finanční páka?

Abychom srozumitelně popsali efekt finanční páky, předpokládejme, že kurz EURUSD je 1.35025 a investor chce vstoupit za tuto cenu do dlouhé pozice (tzn. nakoupit instrument, Buy transakcí) v objemu jednoho lotu. Investor tedy bude nakupovat 100 000 EUR za 135 025 USD.

Investor může využít finanční páku 1:100, což znamená, že potřebuje 100x menší částku na otevření pozice. Reálně pak klient skládá pouze zálohu (marži) v hodnotě 1 % hodnoty obchodu v základní měně. Zisk nebo ztráta budou však stejné, jako v případě obchodu za 100 000 EUR. V takovém případě se jedná o pákový efekt, což znamená použití malého objemu vlastního kapitálu doplněného podstatně větším objemem cizího kapitálu.

Výpočet finanční páky se odvíjí od marginu, který představuje procentuální množství peněz z celkové velikosti transakce, které je nutno mít na účtu pro otevření obchodu.

Důležitá je otázka vhodné míry finanční páky. Pro různé typy traderů může dosahovat finanční páka hodnoty odlišné. Krátkodobý intradenní obchodník může využít výrazně vyšší míru páky než obchodník držící otevřenou pozici i několik týdnů.

Pro lepší pochopení problematiky se zaměříme na konkrétní příklady na páku, které vycházejí z původního zadání.

Finanční páka příklad 1 - páka 1:1

Uzavření pozice na ceně 1.40025 (prodali jsme 100 000 EUR a obdrželi 140 025 USD).
Zisk: 140 025 USD - 135 025 USD = 5 000 USD
Míra zhodnocení: (140 025 – 135 025)/135 025 = 3,7 %

Finanční páka výpočet 2 - páka 1:100

Investiční kapitál 1000 EUR (1 % z hodnoty kontraktu), tj. 1 350.25 USD (1.35025 x 1000 EUR)
Zisk - protože obchodujeme stejnou částku, zisk je stejný: 5000 USD
Míra zhodnocení: 5000/1350 = 370 % (tj. 100 x 3,7 %)

Co je to Pip a jaká je jeho hodnota?

PIP (Percentage in Point) – termín používaný pro označení nejmenší hodnoty, o kterou může vzrůst/klesnout cena nástroje.

V případě párů EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCHF, USDCAD, USDJPY, EURJPY a GBPJPY je hodnota Pipu určena dokonce ještě přesněji, na jedno desetinné místo, tedy deset bodů odpovídá jednomu pipu.

U ostatních instrumentů je Pip stejný jako bod, tj. minimální hodnota pohybu instrumentu.

Kromě názvu Pip se používá i pojem bod, který odpovídá minimálnímu možnému pohybu instrumentu na platformě. To znamená, že minimální hodnota, o kterou se cena instrumentu může změnit je rovna jednomu bodu.

Instrumenty: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCHF, USDCAD jsou kotovány na pět desetinných míst.

Instrumenty v páru s japonským jenem: USDJPY, EURJPY, GBPJPY jsou kotovány na tři desetinná místa. V případě první zmíněné skupiny instrumentů změna ceny na pátém desetinném místě vyjadřuje změnu jednoho bodu, což znamená 0,1 Pipu.

U ostatních instrumentů, dle úmluvy, odpovídá Pip nejmenšímu možnému kroku změny ceny, tedy bodu. Proto například u EURCZK při změně hodnot z 25,485 na 25,500, jde o pohyb o 15 bodů a zároveň 15 pipů, zatímco u EURUSD při změně z 1.38377 na 1.38399 jde o pohyb o 22 bodů, ale odpovídá to 2,2 pipu.

Jaká je hodnota 1 Pipu u 1 lotu AUDUSD a jaká je hodnota 0,1 lotu u EURUSD?

V případě jednoho lotu u AUDUSD je hodnota 1 Pip 10 USD, protože:
0.0001 x 100 000 USD = 10 USD (USD je kotovaná měna v tomto páru)

Naproti tomu u 0,1 lotu EURUSD, je hodnota 1 Pipu desetkrát nižší, tzn. 1 USD a to protože:
0.00010 x 10,000 USD = 1 USD (USD je kotovaná měna v tomto páru)

Naše obchodní platforma má obchodní účety vedeny v CZK, USD a EUR; hodnoty Pipů jsou tedy konvertovány do měny, ve které je veden účet dle aktuálního kurzu. 

Hodnota Pipů může být také spočítána použitím indikátoru Kalkulačka BossaFX nebo ve speciálně upravené tabulce spreadů. 

Velikost transakce – 1 lot   

Lot –je objemovou jednotkou transakce, znamená transakci o hodnotě 100 000 jednotek základní měny.

Nákupem jednoho lotu EUR/USD rozumíme nákup 100 000 eur za dolary. Začínajícím investorům doporučujeme s ohledem na snížení rizika, obchodovat v řádech minilotů, které odpovídají 10 000 jednotek základní měny (tedy 1/10 lotu).

Příklad: otevíráme dlouhou pozici jednoho lotu EURUSD na ceně 1,38513, tedy kupujeme 100 000 eur za 138 513 dolarů.

Analogicky při otevření short pozice EURUSD na ceně 1,38495 vlastně prodáváme 100 000 EUR za 138 495 USD.

Nabídka, poptávka a spread  

Finanční instrumenty jsou kótovány ve dvou cenách, nabídkové (BID) a poptávkové (ASK).

BID – je cena, na které se otevírají prodejní pokyny a zavírají pokyny nákupní.
ASK – je cena, na které se otevírají nákupní transakce a prodejní transakce uzavírají.
Spread – je rozdíl mezi nákupní (Ask) a prodejní (Bid) cenou.  Tabulka spreadů.

Je potřeba si uvědomit, že při nákupu daného nástroje (otevření dlouhé pozice) bude transakce zrealizována na poptávkové ASK ceně (která je vyšší) a prodejní (krátká) pozice na ceně nabídkové BID. Výstup z dlouhé pozice proběhne na ceně BID, zatímco z krátké na ceně  ASK.

Příklad: Vezměme kotaci měnového páru EURCZK na úrovni 24,920/24,950. Znamená to, že cena poptávková cena ask je 24,950 (vždy ta vyšší), zatímco prodejní cena bid je 24,920.

V případě, že chceme v tento moment  nakoupit EURCZK, ihned se nám generuje ztráta 30-ti pipů, tím platíme tzv. spread.

Upozornění: Výše spreadů se může měnit a to především z důvodu omezené likvidity některých měnových párů. Důvodem rozšíření spreadu může být například vyhlášení důležitých makroekonomických dat, které skokově zvýší volatilitu na trhu.