Forex, co to vlastně je?

Název FOREX pochází z anglického sousloví „FOReign EXchange“ (Forex Exchange), jehož význam je směna cizích měn. Na rozdíl od organizovaných burz cenných papírů se jedná o jakékoliv místo, kde dochází k obchodování s měnami. V praxi tedy hovoříme o obrovském mezinárodním obchodním systému, jehož denní obrat podle výzkumu Bank of International Settlements z dubna 2007  ("Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Derivatives Market Activity in April 2007") již přesáhl 3 bilióny dolarů a ve vztahu ke srovnatelnému období roku 2004 dynamika růstu překročila 70 procent. Do jisté míry se jedná o důsledek otevření trhu drobným investorům a tedy i růstu počtu platforem pro elektronické Forex obchodování. Obrovský růst obratu na Forexu potvrzuje nesporné výhody tohoto typu investování. Výhodou jsou na trhu Forex obchodní hodiny. Obchodování probíhá nepřetržitě 24 hodin denně, což významně omezuje takzvané riziko nedostatečné likvidity, o kterém se často hovoří v souvislosti s akciovými trhy. Dalším aspektem je možnost téměř okamžité reakce na veškeré informace, které mohou ovlivnit budoucí vývoj cen. Už toto je dostatečný důvod pro přihlášení se do naší obchodní platformy.
 

Forex jak začít?

Pokud vás zajímá obchodování na Forexu, Bossa vám poskytne veškerou podporu. Pořádá pravidelné semináře týkající se trhu Forex pro začátečníky i pokročilé tradery. Na seminářích zjistíte, jak na forex od úplných základů, a získáte veškeré informace k forexu a obchodování. Tématy jsou obchodní strategie, investiční nástroje, psychologie, technická analýza a další. Místem konání bývá u seminářů týkajících se trhu Forex Praha. Většinu školení ale můžete absolvovat online na vašem počítači. Přehled aktuálních seminářů naleznete v sekci Školení.

Pro tradery je soustavné vzdělávání velmi důležité. Vychází také mnoho užitečných knih od renomovaných autorů. Jmenujme například publikace Jak se stát forexovým obchodníkem nebo Forex tradingem k maximálním ziskům, což je vynikající příručka pro začínající a středně pokročilé obchodníky obsahující konkrétní obchodní techniky a množství rad, tipů a zkušeností. Nebo kniha Úspěšní obchodníci: jak běžní lidé porážejí Wall Street v jeho vlastní hře. Kniha plná zkušeností, rada a strategií těch, kteří se na obchodováním živí již dlouhá léta. 
 

Forex a "OTC"

"OTC" neboli tzv. „Over-the-counter“ znamená decentralizovaný způsob uspořádání trhu s cennými papíry. OTC trhy se stále více populárními hlavně pro svoji flexibilitu. Pro uzavření obchodní seance stačí jednoduše dohoda mezi oběma zúčastněnými stranami za podmínek určených před danou transakcí. Stranami se rozumí instituce jako banky, makléři, fondy, podniky, stejně jako individuální investoři potažmo spekulanti. Ke směně dochází přímo prostřednictvím elektronických a IT systémů. A co má společného OTC a Forexový trh? Znamenají totéž. Původně byly OTC obchody spojovány pouze s Forexem jako takovým, tedy směnou cizích měn. V současné době se možnosti OTC obchodování rozšířily o CFD kontrakty na měny, futures, burzovní indexy, komodity či akcie, nebo dokonce širokou škálu nástrojů jako jsou exotické opce, forwardové kontrakty, swapy, FRA, CIRS atd. V podstatě se dá říci, že neexistuje nic, co by se nedalo obchodovat na OCT trhu, jestliže se zúčastněné strany dohodnou na podmínkách.
 

Forex – obchodní místa a hodiny

Burza Forex ve skutečnosti není centralizována, jako tomu je u klasických burzovních trhů. Slovní spojení Forex burza tedy do značné míry nedává smysl. Na světě neexistuje žádné jednotné místo, kde se obchodování s měnou provádí.

Obchodní aktivita závisí na časových pásmech. Obchodování na forexu probíhá 24 hodin denně s výjimkou víkendů. Začíná se v Sydney a Singapuru, pokračuje do Tokia, dále do Evropy, kde hlavními obchodními místy jsou Londýn a Frankfurt, a končí se v New Yorku. Aby byly reflektovány všechny Asijské, Evropské i Americké obchody, obchodní platforma Bossa FX umožňuje obchodování od neděle 23:00 hod. do pátku 22:00 hod.
 

Forex vs futures

Z hlediska rychlosti a způsobu vypořádání se OTC obchody dělí na spotové a futures. První skupina zahrnuje všechny transakce prováděné obchodníky bezprostředně za aktuální kurz, který se na trhu vyskytuje. Spotovým trhem je tedy Forex. Trh Forex obchod tedy zrealizuje okamžitě. Futures oproti tomu spočívají v dohodě o transakcích, které mají být uzavřeny v budoucnu k určitému datu a za předem určenou cenu. K nejoblíbenějším patří swapové transakce, futures, forwardy a opce. Tyto instrumenty zajišťují právo, možnost nebo závazek uzavřít v budoucnu konkrétní obchod. Jedná se také o deriváty, neboť jejich cena je závislá na ceně podkladového aktiva.
 

Měnové páry, dlouhá a krátká pozice

Na Forexu se obchoduje s měnovými páry. Celosvětově nejlikvidnějším měnovým párem vůbec je na trhu Forex EUR USD (EUR/USD), tedy vztah mezi eurem a americkým dolarem. Příkladem uzavřené transakce je nákup eura za dolary (zde mluvíme o LONG – dlouhé pozici, profitujeme na posílení eura vůči dolaru) nebo prodej eura za dolary (SHORT – krátká pozice, zisk v případě oslabení eura vůči dolaru). Mezi další nejlikvidnější měnové páry patří GBP/USD, USD/JPY, EUR/JPY. Můžeme rozlišovat tzv. základní měnu (první v páru) a měnu kótovací (druhá v páru).

                         

                    Základní měna

                    ↑

                    EUR/USD 1.3852 → cena  1 eura vyjádřená v dolarech

                                  ↓

 

                    Kótovací měna

 

 

Pojmy základních a kótovacích měn zmiňujeme zejména proto, že to bude důležité v další diskuzi o metodologii výpočtu swapových bodů. Doporučujeme také seznámit se s principem křížových sazeb – pro méně populární měnové páry, kde se kurz počítá vydělením kurzů dvou likvidnějších párů. Příkladem může být pár CHF/PLN, jehož kurz spočítáme vydělením kurzu EUR/PLN kurzem EUR/CHF.


Aktuální online forex kurzy

Na stránkách Bossa naleznete aktuální kurzy komodit, indexů a Forex online. V přehledných grafech se zobrazují denní data, která lze přepnout na data historická. Veškerá Forex data jsou aktualizována každou minutu.
 

Forex a daně

Příjem z tradingu se daní jako daň z finančních derivátů. V souvislosti s obchodováním na trhu Forex Bossa nicméně doporučuje veškeré daňové otázky řešit s daňovým poradcem.
 

Forex právní dokumenty

Každý makléř může poskytovat své služby na základě licence od České národní banky. Klientům pak poskytuje své služby na základě smlouvy o poskytování služeb spočívajících v provádění pokynů k nákupu či prodeji CFD kontraktů a vedení výkazů takových smluv a peněžních účtů. Před uzavřením smlouvy musí být klient seznámen s investičními riziky dle dokumentu Prohlášení o seznámení se s investičními riziky, kteý je součástí  Pravidel poskytování služeb.

 

Více o forexu se dozvíte v naší UNIVERZITĚ.

 

Autor: Bossa

Tento článek má pouze informativní a edukativní charakter. V žádném případě neslouží jako investiční či obchodní doporučení.