Co to jsou japonské svíčky a jak nám pomohou v obchodování?

Jedná se o jednu z nejpopulárnějších technických analýz na finančním trhu. Japonci už v 18. století vymysleli, jak pomoci této techniky obchodovat s rýží. Steve Nison přinesl obchodování japonských svíček na burzu do USA, čímž udělal tuto metodu obchodování populární na celém světě.

 

Graf jednotlivých svíček vyjadřuje souhru otevírací (open) a zavírací (close) ceny a zobrazuje cenové maximum a minimum za určité časové období, kterým může být například minuta, hodina, den, týden, měsíc. Systém souřadnic grafu představuje válec zvaný tělo svíčky, který vyznačuje rozsah mezi otvírající a uzavírací cenou.

Když se podíváme na první svíčku na obrázku, tak vidíme, že na trhu převažují kupci nad prodejci. Otevírací cena je pod zavírací cenou, což znamená, že cena v čase roste. Horní a dolní vertikální čára zobrazují maximální a minimální cenu tzv. knoty. Naopak, když na trhu převažují prodejci, tak otevírací cena je vyšší než zavírací cena. Následně v závislosti na změně směnného kurzu za určité období, je tělo svíčky vybarvené určitou barvou, zpravidla do bíla (převažují kupci) nebo načerno (převažují prodejci). Knoty na svíčce nejsou podmínkou. Když se otevírací nebo zavírací cena rovná cenovému maximu nebo minimu za sledované časové období, pak může jeden nebo oba dva knoty chybět.


Každá jednotlivá svíčka znázorňuje určitý časový úsek (pět minut, hodinu, den, rok) a pohyb ceny v tomto úseku. Používat je můžeme v jakémkoliv časovém intervalu, který si sami zvolíme. Svíčky jsou tedy tvořeny otevírací a zavírací cenou, cenovým maximem a minimem.

 

Obr. Anatomie těla svíčky

 

Jak číst svíčky? Co nám řeknou o trhu?

  • V případě, že otevírací je vyšší než uzavírací cena, tělo se zbarví černě, což vyjadřuje trend směřující dolů, na trhu převažují prodejci.
  • V případě, že otevírací cena je pod hodnotou uzavírací ceny, tělo zůstává bílé, což vyjadřuje trend směřující nahoru, na trhu převažují kupci.
  • Dutá nebo vyplněná část svíčky se nazývá „Tělo“
  • Tenké linie nad a pod tělem svíčky se nazývají „Stíny“
  • Vrcholem horního stínu je maximální cena daného časového úseku, dnem dolního stínu je minimální cena daného časového úseku.

 

Délka těla indikuje intenzitu nákupu či prodeje. Čím je tělo delší, tím je vynakládán silnější tlak na nákup či prodej. Prodejci nebo kupci (podle barvy svíčky) přebírají na trhu kontrolu. Krátké tělo znamená slabou aktivitu kupujících nebo prodávajících.

 

Obr: Ukázka svíčky s dlouhým a krátkým tělem

 

Dlouhé bílé svíčky vykazují silnou poptávku. Čím delší je bílý svícen, tím je zavírací cena dále od otevírací ceny. To znamená, že otevírací cena výrazně přerostla zavírací cenu a nakupující se chovali agresivně. Dlouhé černé svíčky naznačují, že ceny výrazně klesly z otevírací hodnoty směrem k zavírací ceně a prodávající byli agresivní.

 

Horní a dolní stíny svíček poskytují důležité indicie o trhu. Pokud má japonský svícen dlouhý horní a krátký spodní stín, kupující v průběhu obchodování dominovali a vytlačili cenu výše, ale prodávající přišli a cenu stáhli zpět na open cenu. Z takovéto svíčky můžeme číst, že kupujícím může docházet síla. Naopak svíčky s krátkým horní a dlouhým spodním stínem signalizují, že během obchodování převažovali prodávající a cenu stlačili níže. Kupující ale donutili cenu vzrůst zpět z jejího minima, takže zavírací cena blízko otevírací ceny vytvořila dlouhý spodní stín. Takovýto typ svíčky může signalizovat, že prodávajícím docházejí síly a končí klesající trend.

 

Obr.: Ukázka svíček s dlouhým knotem

 

Pokračujte na základní japonské svíčkové formace.

 

Autor: Bossa

Tento článek má pouze informativní a edukativní charakter. V žádném případě neslouží jako investiční či obchodní doporučení.