Australská ekonomika a těžební průmysl

Australský těžební sektor byl oslavován jako štít před účinky strmého hospodářského poklesu ve Spojených státech, Evropě a ostatních zemích v průběhu a po globální finanční krizi v letech 2007 a 2008. Není pochyb o tom, že boom nerostných surovin a energie má na svědomí většinu nárůstu objemu vývozu australských komodit a zároveň má prsty i v přetrvávajícím hospodářském růstu a do jisté míry i v klesající nezaměstnanosti. Rozmach těžby můžeme z velké části přisoudit expanzi poptávky po surovinách a energii přicházející z Číny a Indie během jejich rapidního ekonomického růstu za posledních deset let.

  • Ekonomika Austrálie a těžba

Těžební sektor v současné době přispívá do celkového HDP Austrálie 8,5 % a zaměstnává přibližně 2 % pracovní síly (asi 220 tisíc obyvatel). Za finanční roky 2013 a 2014 zaplatily těžební společnosti na daních 12,7 miliardy dolarů a dalších 10 miliard za licenční poplatky.

Největší vliv má těžba na export.  V posledních letech se podílí na více než 50 % celkových příjmů ze zahraničního obchodu. Mezi lety 2000 a 2010 vzrostla hodnota vývozu těžby o 120 % na 139 miliard amerických dolarů. Vyšší export vytváří poptávku po australském dolaru. V roce 2014 dosáhly dle australského statistického úřadu a ministerstva průmyslu výnosy z vývozu nerostných surovin a energie 195 miliard dolarů. Příjmům z dovozu dominuje železná ruda a uhlí, následováni LNG (zkapalněný zemní plyn).

Těžební sektor je v Austrálii z velké části pod křídly několika velkých firem. Navzdory existenci přes 1 300 důlních podniků, vysoká koncentrace pod vládou firem jako je BHP Billiton, Rio Tinto, Xstrata, Shell, Chevron či Woodside Petroleum.
 

Graf: Hodnota exportovaných surovin v mld. AUD v letech 2013-2014

  • Historický kontext těžebního průmyslu v Austrálii

Rozvoj těžebního průmyslu v Austrálii nefiguroval od počátku průmyslové revoluce. Ještě v roce 1901 se těžba podílela na celkové produkci asi 10 %, a to především díky těžbě zlata. V průběhu příštích 50 let poptávka výrazně klesla a náklady na výrobu a dopravu se výrazně zvýšily. V 60. letech se tento trend začal postupně měnit. Spojené království se připojilo k Evropské unii a tak Austrálie začala hledat nový odbytiště na asijských trzích. Zrušila zákaz vývozu do Japonska (z obavy o využití železné rudy k výrobě zbraní) a dnes tak díky tomu je po Číně druhou největší exportní destinací. Od 80. let se obchod s asijskými státy ještě zintenzivnil. Velkoobjemová a efektivnější přeprava snížila náklady na dopravu a nové technologie náklady na těžbu.

  • Výhled do budoucna

Krátkodobé předpovědi naznačují, že zvyšující se nabídka ze strany ostatních států ruku v ruce se zpomalující se poptávkou sníží Austrálii příjmy z vývozu těžby. Zároveň stejně tak, jak se zpomaluje hospodářský rozmach Číny, tak klesne i její poptávka po surovinách.

Na druhou stranu by dlouhodobě měla celosvětová poptávka po surovinách růst a do roku 2020 by Austrálie mohla být největším vývozcem LNG na světě a pravděpodobně i uhlí. V současnosti mají protinožci dlouhodobé kontrakty na dodávky plynu Čína, Indie, Japonska a Jižní Koreje. Ministerstvo průmyslu uvádí, že vývoz surovin a energie by měl růst složenou roční mírou růstu 6 %.

I když je boom australského těžebního průmyslu u konce, přesouvá se do fáze provozní, což znamená hlavně pokles zaměstnanosti v tomto odvětví.
 

Graf: Jak se podílely jednotlivé sektory ekonomiky Austrálie na exportu v letech 1950, 1970, 1990, 2014 v procentech