Americké regulační úřady pro forexový trh

Pro hladký průběh forexového obchodování na americké půdě je důležité udržovat nějaká pravidla. A zajistit jejich vymáhání. A vlastně celkově tak držet nad nimi ochrannou ruku a mít pod dohledem jejich hladký průběh.

 

Komise pro futures trhy (CFTC)

Nezávislá agentura americké vlády vytvořená za účelem regulace obchodu s trhy futures a opcemi nenechá jednoho podvodníka klidným. Jelikož pod futures trhy patří i forexový trh, přirozeně chrání tyto obchodníky také. (Obchodování CFD je v USA zakázáno). Od svého založení v roce 1974 prošla mnoha změnami, a to za účelem zlepšení obchodních podmínek a vytvoření rovných příležitostí pro všechny. CFTC také zveřejňuje každé úterý Commitments Traders Report (COT). Ten vyhodnocuje množství držených komoditních futures a poskytuje informace o dlouhých a krátkých pozicích různých účastníků trhu a o celkovém množství neuzavřených pozic (open interest).

Komise se skládá z pěti komisařů jmenovaných prezidentem, a to na dobu pěti let. Jeden z komisařů je zvolen předsedou. Komise má 3 kanceláře spolu s centrálou se nachází ve Washingtonu, D.C. - Chicagu, Kansas City a New Yorku.

A to nejdůležitější nakonec, CFTC má v popisu práce hlavně ochranu uživatelů na trhu a veřejnosti před podvody, manipulací a nekalými praktikami spojenými s prodejem komoditních a finančních futures a opcí.

 

Národní asociace pro obchodování s futures (NFA)

Prakticky jakákoliv firma nebo jednotlivec, který obchoduje s futures nebo opcemi musí být registrován u CFTC a být členem NFA. Ti se rozdělují na Commodity Trading Advisors (CTA), Commodity Pool Operators (CPO), Futures Commission Merchants (FCM) a Introducing Brokers (IB). Členové prochází prověrkou prováděnou v rámci NFA a v souladu s normami a předpisy NFA. Tato pravidla a předpisy poskytují integritu trhu a rovné podmínky pro všechny, a to nejen pro investory.

Nezávislý samoregulační orgán nabízí dva cenově dostupné programy, které pomáhají zákazníkům a členům vyřešit spory související s obchodováním futures. Jedná se o metodu arbitráže a metodu zprostředkování. V prvním případě je řešení založeno na předložení argumentů a důkazů jednotlivých stran třetí straně, která rozhodne, jak by měla být záležitost vyřešena. NFA rozhodčí řízení je obecně rychlejší a levnější varianta oproti formálním soudním sporům. Metoda zprostředkování využívá třetí stranu k nalezení vzájemně přijatelných řešení.  

NFA pracuje bez nákladů na daňové poplatníky, protože je financována výhradně z členských příspěvků a poplatků uživatelů termínovaných trhů. Národní centrála je v Chicagu a kancelář v New Yorku.

Kromě regulace trhu s futures USA, NFA úkoly a funkce zahrnují registraci, dodržování a arbitráž. To bojuje proti podvodům a zneužití v termínových trzích prostřednictvím kombinace přísných požadavků na registraci, přísnějších pravidel podmíněnosti, silnou orgánu činného a dozor nad trhem v reálném čase.

Asociace procházela v průběhu doby vývojem. Nad metodou arbitráže začala držet ochrannou ruku  v roce 1983, v roce 1991 zařadila do nabídky metodu zprostředkování.

Na konci roku 2001 začala NFA přijímat žádosti on-line. Od roku 2002 se mohou členové i online registrovat. V roce 2004 začala využívat digitální otisky prstů umožňující rychlejší kontrolu a kratší dobu registrace.

Americký regulační orgán National Futures Association (NFA) má ve své podstatě na starosti dohled nad FX trhem pro americké brokery. Nad asociací má zase dohled CFTC. 

 

Pokračujte na článek Přehled zahraničních regulačních úřadů pro forexový trh.

 

Autor: Bossa

Tento článek má pouze informativní a edukativní charakter. V žádném případě neslouží jako investiční či obchodní doporučení.