3 základní typy grafů

Pokud používáte pro obchodování na finančním trhu obchodní platformu Metatrader 4, pak v ní naleznete 3 základní typy grafů, které vyjadřují vývoj ceny finančního aktiva v čase.

 

 

 

 

 

 

1. Čárový graf

Jednoduchý čárový graf (tzv. Line Chart) vede od jedné zavírací ceny (close price) ke druhé. Spojením koncových zavíracích cen můžeme vidět všeobecný cenový pohyb finančního aktiva v určitém časovém intervalu, který vidíme na dolní ose zleva doprava, vývoj ceny vidíme na pravé ose zdola směrem nahoru.

Graf: Ukázka čárového grafu

 

 

2. Sloupcový graf

Tenhle typ grafu je už o maličko složitější. Ukazuje otevírací i zavírací cenu, stejně jako maximální a minimální cenu za určité časové období. Když jde o denní graf, tak půjde o maximální a minimální cenu v průběhu jednoho obchodního dne. Tento typ grafu podobně jako svíčkový graf, který popisujeme dále, vypovídá více o chování účastníků trhu. Vidíme maximální, minimální cenu (ne jenom zavírací cenu), rovněž rozsah cenového pohybu (vzdálenost maximální a minimální ceny, či vzdálenost otevírací a zavírací ceny).

Spodní část svislé čárky udává nejnižší obchodovatelnou cenu pro dané časové období, zatímco horní část panelu označuje nejvyšší zaplacenou cenu. Svislá čára sama o sobě naznačuje cenový rozsah finančního aktiva. Horizontální hash (zobáček) na levé straně panelu je otevírací cena a na pravé straně vodorovné čáry je uzavírací cena. Sloupcové grafy jsou často nazývány také OHLC grafy,  jelikož každá čárka je charakterizována čtyřmi cenami – OPEN (otevírací cena), HIGH (maximální cena), LOW (minimální cena) a CLOSE (zavírací cena). Komparací těchto cen získáme pravděpodobný budoucí vývoj cen.

Graf: ukázka sloupcového grafu

 

OPEN: Malá vodorovná čára nalevo je otevírací cena, za kterou se nakupují a prodávají měnové páry na začátku dne (časového úseku, který v grafu zobrazuje).

HIGH: Horní část svislé čárky definuje nejvyšší dosaženou cenu za určité časové období.

LOW: Spodek svislé čáry určuje nejnižší dosaženou cenu časového období.

CLOSE: Malá horizontální čára na pravé straně je zavírací cena, za kterou trh za dané časové období uzavřel.

 

Graf: Ukázka sloupcového grafu

 

 

3. Svíčkový graf

Svíčkové grafy můžeme někdy spatřit pod anglickým názvem Candlestick Charts (candle = svíčka).  Ukazují stejné informace o cenách jako sloupcové grafy, nicméně v hezčím provedení. Svíčkové čáry zobrazují ve vertikálním směru nejvyšší a nejnižší cenu. Čára uprostřed udává rozsah mezi otevírací a zavírací cenou. Pokud je vybarvena (vyplněna), měnový pár uzavřel při nižší ceně, než otevřel. V případě, že je zavírací cena vyšší než cena otevírací, pak je tělo bílé nebo prázdné (nevybarvené). Barvu svíčky si lze zvolit v nastavení grafu. Obecně platí, že když je zavírací cena vyšší než otevírací, jde o býčí svíčku, naopak když je otevírací cena vyšší než zavírací, jde o medvědí svíčku.

Každá svíčka se obyčejně skládá z těla (ang. body) (rozdíl mezi otevírací a zavírací cenou) a stínů (ang. shadows), které reprezentují maximální a minimální cenu. Svíčky jako takové bývají předmětem samostatné analýzy a z jejích tvarů lze hodně vyčíst ohledně situace na trhu. Například malé tělo může signalizovat konec trendu, naopak velká býčí nebo medvědí těla svíček ukazují, zda mají na trhu převahu býci nebo medvědi.

 

Graf: ukázka svíček

 

Graf: Ukázka svíčkového grafu

 

Všechny typy grafů si zobrazte v našem DEMO ÚČTU.

 

Autor: Bossa

Tento článek má pouze informativní a edukativní charakter. V žádném případě neslouží jako investiční či obchodní doporučení.